Wat is een psychose?

Wat is een psychose?

Medisch gezien betekend een psychose dat de hersenen de wereld anders interpreteren dan de meeste mensen hem zien. Meestal bestaat uit een psychose uit hallucinaties, Wanen en versterkte emoties.

  • Hallucinaties: De wereld heel anders zien, horen, voelen, proeven of ruiken wordt ook wel ‘hallucineren’ genoemd.
  • Wanen: In gedachten dingen heel anders interpreteren valt onder het hebben van ‘wanen’. Als een persoon een fantasie wereld interpreteert als werkelijkheid leeft die persoon in een waan.
  • Versterkte emoties: Iemand die psychotisch is kan extreem enthousiast zijn, heel verdrietig of overdreven angstig. Emoties kunnen hoog oplopen en heel snel ‘omslaan’ of veranderen.

Iemand die psychotisch is, is meestal erg druk en chaotisch. De dingen die een psychotisch persoon verteld zijn vaak warrig en zijn meestal niet te begrijpen. Hij of zij kan heftig reageren op hallucinaties, en kan, zichzelf en anderen in gevaar brengen.

Een psychose duurt bij de meeste mensen een paar dagen. Bij anderen duurt het een paar maanden. Als een psychose niet meer ophoud is de medische term ‘schizofrenie’ van toepassing.

 

Een psychose kan vrij plotseling beginnen, een tijd heftig zijn en vervolgens langzaam afnemen.

Psychotische tijdlijn

Een psychose begint meestal tijdens abnormale omstandigheden. Het begint vaak doordat omdat over zijn eigen grenzen gaat. Bijvoorbeeld door het gebruik van drugs, alcohol, door slapeloosheid of door veel stress.

Eerste symptomen

De eerste symptomen van psychose zijn vaak onrust, slapeloosheid, versterkte emoties, minder presteren (op werk of studie) en eventueel een eerste waan of hallucinatie.

De psychose

Helaas is het meestal zo dat de symptomen niet worden herkent als een psychose en dat vervolgens een psychose plaatsvindt waarin de persoon wanen, hallucinaties en heftige emoties meemaakt. De persoon is meestal nog maar nauwelijks aanspreekbaar. Hij ziet op dat moment de wereld heel anders. In deel 2 van het boek wordt beschreven hoe dat kan zijn.

Behandeling en herstel

Zodra het bekend wordt dat iemand psychotisch is krijgt diegene(als het goed is) zo snel mogelijk psychiatrische hulp. Meestal schrijft een psychiater direct antipsychotische medicatie voor de psychotische patiënt, bijvoorbeeld Quetiapine(Seroquel), Aripiprazole(Abilify) of Olanzapine(Zyprexa). Deze heftige medicamenten werken deprimerend en zullen de persoon kalmeren, maar ze kunnen ook emoties uitschakelen en iemand gevoelloos maken. Oudere medicamenten zoals Seroquel werken meestal heftiger dan modernere zoals Abilify.

Dan begint de herstel fase. Iemand die net psychotisch is geweest heeft ontzettend veel van energie gebruikt. Zijn hersenen zijn een tijd overactief geweest en hij of zij moet daar van bijkomen.Daarom worden de meeste mensen na een psychose een periode depressief.

Het is voor een persoon die een psychose heeft gehad vaak moeilijk te vatten wat er tijdens een psychose gebeurt is. Herinneringen zijn vaak anders dan wat er werkelijk gebeurd is, en dat kan erg frustrerend zijn. De psychose leek ‘echt’. Het kan een tijdje duren voordat iemand werkelijk kan herkennen, en toegeven, wat ‘echt’ was. Deel 3 van het boek gaat over deze fase.