Waarom en voor wie?

Eén op de honderd mensen krijgt ergens in zijn leven een psychose. Bovendien hebben deze mensen na de psychose maatschappelijk moeilijk. Volgens dit artikel lukt het 86% van meer dan 1000 onderzochte personen met een psychotische aandoening niet om maatschappelijk te herstellen.

Psychoses zijn onderdeel van de maatschappij

Er is meer begrip nodig voor psychoses in deze maatschappij. Want niet alleen de mensen voor mensen die een psychose krijgen is het erg vervelend, het is valt ook zwaar voor de familie en vrienden van deze mensen. Bovendien zijn hebben al die mensen erg veel zorg nodig. De geestelijke gezondheidszorg(GGZ) in Nederland is jaarlijks 6,5 miljard euro kwijt (zie bron)  aan psychiatrische hulp. Een aanzienlijk deel daarvan wordt besteed aan mensen die een psychose krijgen of hebben gehad.

De doelgroep

Dit boek zou goed zijn voor de mensen die een psychose hebben meegemaakt, de betrokken van deze mensen en wellicht voor jongeren die nog een psychose zouden kunnen krijgen.

  • Dat zou goed zijn voor de mensen die een psychose hebben meegemaakt en er niet over durven te praten.
  • Meer aandacht voor psychoses te creëren voor jonge mensen zodat meer psychoses voorkomen kunnen worden.
  • Meer begrip en draagvlak voor dit onderwerp in Nederland.

Luchtig leesbaar

Het idee ‘psychotische avontuurtjes’ is wellicht luchtig genoeg om makkelijk op te pakken, even in te lezen en er over te praten. Psychoses zijn vaak zo’n zwaar onderwerp dat er over praten te vaak vermeden word. Door juist de interessante kanten van een psychose te belichten kan het gesprek over psychoses makkelijker worden geopend.